Barn

123 Voilàs klasser ges som fritidsaktivitet hemma eller online. Föräldrar kan välja 123 Voilà för att ge sitt barn individuellt anpassad undervisning, som även erbjuds som onlinekurs.

Fillette fond orange

123 Voilàs mål är att ge grundläggande språkkunskaper i franska till barn från 2-6 år. Senare mellan 6-12 år eller beroende på barnets behov ges barnen de verktyg de behöver för att framgångsrikt kunna läsa, skriva och prata flyttande franska.

Klasserna ges på franska av flerspråkiga coacher som talar flytande svenska och har franska som modersmål.

Klasser för yngre barn består av en sångstund alternativt en sagostund, ett konstprojekt och pedagogiska spel.

Klasser för äldre barn arbetar med teman. Mer vikt läggs vid att tala och bygga upp ett franskt ordförråd och att barnen ska kunna skriva och läsa flyttande på franska. Barnen lär sig och utvecklar det franska språket genom temaarbete.

Mer om 123 Voilàs klasser:

  • Lektionerna är mellan 45 och 60 minuter beroende på ålder och grupper.
  • Klasserna följer läroplanen (Lpfö 98 s. 6 / Lpfö 98, s.9).

Vill ni veta mer? Vi ser fram emot att höra av er!