Samhällsansvar

123 Voilà, vänföretag av Plan. Att stödja Plan innebär att stödja effektivt och långsiktigt utvecklingsarbete på gräsrotsnivå som syftar till att barn och ungdomar ska få tillgång till de rättigheter som barnkonventionen definierar.

Plan arbetar för att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras oavsett var de bor.

Barn har rätt att gå i skolan. De har rätt till vård när de är sjuka. De har rätt att skyddas från våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande.

Att dessa barn råkat bli födda i ett fattigt land eller bor i ett land i krig betyder inte att omvärlden har rätt att vända bort blicken.

mejlsign_van_2015