Skolor och förskolor

Vi introducerar det franska språket till barn på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.

123 Voilàs klasser ges som fritidsaktivitet på plats på skolan eller förskolan. Skolor och förskolor kan anlita oss och därigenom erbjuda fransk hemspråksundervisning för de familjer som har detta behov.

123 Voilàs mål är att ge grundläggande språkkunskaper i franska till barn från 2-6 år. Senare mellan 6-12 år eller beroende på barnets behov ges barnen de verktyg de behöver för att framgångsrikt kunna läsa, skriva och prata flyttande franska.

Kids

Klasserna ges på franska av flerspråkiga coacher som talar flytande svenska och har franska som modersmål.

Vi har tagit fram en unik läroplan som har påvisat otroliga framsteg i barnens språkutveckling.

Klasser för yngre barn består av en sångstund alternativt en sagostund, ett konstprojekt och pedagogiska spel.

Klasser för äldre barn arbetar med teman. Mer vikt läggs vid att tala och bygga upp ett franskt ordförråd, barnen lär sig att läsa och skriva och utvecklar det franska språket genom temaarbete.

garçon

Mer om 123 Voilàs klasser:

  • Lektionerna är mellan 45 och 60 minuter beroende på ålder och gruppernas storlek.
  • Klasserna följer läroplanen (Lpfö 98 s. 6 / Lpfö 98, s.9).
  • Klasserna delas in efter ålder och förmåga.
  • Klasserna är begränsade till sju barn per instruktör och grupp.
  • Klasserna följer ett 1-årsprogram med nya teman varje termin

Vill ni veta mer om möjligheten att erbjuda 123 Voilà klasser på er skola?

Vi ser fram emot att höra av er!