backgroundLanguage school

Företag

Ni som har behov av språkutbildning i franska har flera alternativ att välja bland:

  • Individuell undervisning
  • Minigrupp: vanligen 4-6 deltagare per grupp
  • Kombinationskurs: undervisning i grupp kombinerat med ett par individuella lektioner per vecka

123 Voilà kan erbjuda kurser med specifik inriktning: t.ex. affärskommunikation, juridik.

För att underlätta och effektivisera era anställdas arbetsdagar kommer vi företrädesvis till ert kontor för undervisningen.

Vilken typ av kurs ni kan välja beror på:

  • Hur intensivt ni vill läsa.
  • Hur mycket tid ni har till förfogande.
  • Hur ni värderar det sociala samspelet i en grupp, i och utanför klassrummet, jämfört med att ha den egna lärarens fulla uppmärksamhet.

Individuell undervisning 

Undervisning med en lärare och en av dina anställda är den mest intensiva kurstypen. Läraren lägger upp undervisningen helt efter personens förkunskaper och förutsättningar. I kursen kan t.ex. ingå allmän språkträning, förhandlingsteknik, presentation av företaget och dess produkter, sammanträden samt sociala umgängesvanor. Vi erbjuder även en introduktion till det franska samhället och dess affärskultur.

123 Voilà har inga fasta datum för individuell språkundervisning. Ni kan själv bestämma såväl datum som antal lektioner per vecka.

Minigrupp 

Här läser man i en mindre grupp med vanligen 4-6 deltagare. Tonvikten i undervisningen ligger på att effektivt träna kommunikation.

Lärarna lägger upp språkkursen efter gruppens förkunskaper, önskemål och behov. Genom bl.a. rollspel får man chansen att praktiskt träna språket i en rad typiska situationer.

Kombinationskurs

En kombinationskurs blandar gruppundervisning med ett par individuella lektioner och är ett populärt alternativ. I gruppen tränar deltagare på ett naturligt sätt att använda och förstå språket i samspel med andra. Att vara del av en grupp är också socialt stimulerande. De individuella lektionerna ägnas åt att förstärka deltagares kunskaper där det mest behövs och innebär att han/hon får en träning som är helt anpassad till sin språkliga nivå.

Vill du erbjuda 123 Voilàs klasser till en eller flera av dina anställda, hör gärna av dig! Det skulle glädja oss att svar på dina frågor.